Dvorišne betonske kanalice
DBK-100 Slikovni prikaz
DBK-100 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20150 DBK-100 A15 I=1m m=49kg
20151 DBK-100 B125 I=1m m=50kg

Završna stijenka
20154 ZS-DBK-100/Ø100 - sa ispustom
20155 ZS-DBK-100/SL - slijepa

DBK-150 Slikovni prikaz
DBK-150 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20160 DBK-150 A15 I=1m m=70kg
20161 DBK-150 B125 I=1m m=73kg
20162 DBK-150S A15 I=1m m=70kg
20163 DBK-150S B125 I=1m m=73kg

Završna stijenka
20164 ZS-DBK-100/Ø100 - sa ispustom
20165 ZS-DBK-100/SL - slijepa
20166 ZS-DBK-100/Ø100 - sa ispustom
20167 ZS-DBK-100/SL - slijepa

DBK-200 Slikovni prikaz
DBK-200 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
21154 DBK-200 B125 I=1m m=70kg

Završna stijenka
21155 ZS-DBK-200/Ø125 - sa ispustom
20155 ZS-DBK-200/SL - slijepa

Pocinčana rešetka je pričvršćena na kanalicu s vijcima M6

DBK-300 Slikovni prikaz
DBK-300 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20125 DBK-300 B125 I=2m m=300kg

Završna stijenka
20128 ZS-DBK-300/Ø300 - sa ispustom
20129 ZS-DBK-300/SL - slijepa

Pocinčane rešetke (415x1000x40 -2 kom) za kanalicu su pričvršćene inox vijčanim spojem.

Dvorišne limene kanalice
DLK-100 Slikovni prikaz
DLK-100 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20001 DLK-100 A15 I=1m m=5kg
20002 DLK-100 B125 I=1m m=6kg

h - visina kanalice 40-80mm

DLK-150 Slikovni prikaz
DLK-150 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20011 DLK-150 A15 I=1m m=7kg
20012 DLK-150 B125 I=1m m=9kg

h - visina kanalice 40-120mm

DLK-200 Slikovni prikaz
DLK-200 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20020 DLK-200 B125 I=1m m=13kg

h - visina kanalice 40-150mm

Cestovne betonske kanalice
CBK-100 - D400 Slikovni prikaz
CBK-100 - D400 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20170 CBK-100 D400 I=1m m=60kg

Završna stijenka
20171 ZS-CBK-100/Ø100 - sa ispustom
20155 ZS-CBK-100/SL - slijepa

Rešetke (2 kom) pričvršćene su za kanalice sa 8 vijaka M8

TEKLA 150 - D400 Slikovni prikaz
TEKLA 150 - D400 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20180 TEKLA 150V D400 I=1m m=98kg
20181 TEKLA 150S D400 I=1m m=91kg
20182 TEKLA 150M D400 I=1m m=83kg
20183 TEKLA 150AV D400 I=0,5m m=54kg
20184 TEKLA 150AS D400 I=0,5m m=50kg

Završna stijenka
20173 ZS-TEKLA-150V/Ø160 - sa ispustom
20175 ZS-TEKLA-150S/Ø160
20177 ZS-TEKLA-150M/Ø100
20174 ZS-TEKLA-150V/SL - slijepa
20176 ZS-TEKLA-150S/SL - slijepa
20178 ZS-TEKLA-150M/SL - slijepa

Mogućnost formirana kaskadnog pada
Rešetke su sa sistemom samozaključavanja

TEKLA-200 - D400 Slikovni prikaz
TEKLA-200 - D400 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20130 TEKLA-200 D400 I=1m m=155kg

Završna stijenka
20137 ZS-TEKLA-200/Ø200 - sa ispustom
20138 ZS-TEKLA-200/SL - slijepa

Rešetke su sa sistemom samozaključavanja

TEKLA-300 - D400 Slikovni prikaz
TEKLA-300 - D400 Specifikacije i opis
Kanalica sa rešetkom
20120 TEKLA-300 D400 I=2m m=580kg

Završna stijenka
20137 ZS-TEKLA-300/Ø300 - sa ispustom
20138 ZS-TEKLA-300/SL - slijepa

Namjenjena za odvodnju prometnih i parkirnih površina, benziskih postaja i industrijskih zona gdje se očekuju velike količine oborinskih voda.
Rešetke su pričvršćene na kanalicu inox vijčanim spojem.

Slivnici za točkastu odvodnju
DS-100 KL-B125 Slikovni prikaz
DS-100 KL-B125 Specifikacije i opis
Dvorišni slivnik sa rešetkom DS-100
20190 DS-100 KL-B125 310x310x300mm m=32kg

Dvorišni slivnik DS-100 namjenjen je za točkastu odvodnju dvorišnih površina sa odvodnim cijevima do Ø100mm. Izrađen je od visoko kvalitetnog betona MB-45 sa aditivima, sa ubetoniranim L okvirom za nošenje rešetke. Pocinčana rešetka (350x350x40mm) je klase B125.

DS-160 KL-B125 Slikovni prikaz
DS-160 KL-B125 Specifikacije i opis
Dvorišni slivnik sa rešetkom DS-100
20199 DS-160 KL-B125 360x360x600mm m=78kg

Dvorišni slivnik DS-160 namjenjen je za točkastu odvodnju dvorišnih površina sa odvodnim cijevima do Ø160mm. Izrađen je od visoko kvalitetnog betona MB-45 sa aditivima, sa ubetoniranim L okvirom za nošenje rešetke. Pocinčana rešetka (350x350x40mm) je klase B125.

CS-200 Slikovni prikaz
CS-200 Specifikacije i opis
Dvorišni slivnik sa rešetkom DS-100
20194 CS-200/OV D400 ovalna rešetka 520x520x1000mm m=260kg
20196 CS-200/RA D400 ravna rešetka 520x520x1000mm m=266kg

Cestovni slivnik CS-200 namjenjen je za točkastu odvodnju parkirnih i cestovnih površina sa cijevima do Ø200mm. Šaht slivnika MČCS-200 izrađen je od betona MB-30 sa aditivima, sa ubetoniranim vijcima M14 x4 za prihvat rešetke 400x400. Ovisno o tipu rešetke, ovalna ili ravna, cestovni slivnik imamo u dva artikla